Konkursas vardinėms stipendijoms

Dominykas Čeponis LSMU Studentų atstovybė

Kriterijai:

  1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 8 balai.
  2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2019/2020 m.m. jau buvo paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Iki 2020 m. balandžio 17 d. LSMU Studentų atstovybei (LSMU SA) turi atsiųsti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui);
  2. Pranešame, jog atskirai pažymos apie studijas prašyti patiems NEREIKIA, kai pateiksite dokumentus stipendijai gauti mes įtrauksime ir Jus į sarašą ir vienu kartu paprašysime dekanatų jūsų vidurkį įrodančių pažymų bei prisegsime prie paraiškos. 
  3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
  4. Aktyvų dalyvavimą studentų veikloje ir/ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
  5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

Pateikiami dokumentai turi būti sudėti į vieną dokumentą, išsaugotą PDF formatu, kurio pavadinime nurodytas Vardas, Pavardė, Fakultetas (trumpiniu) ir kursas (skaičiumi).

Dokumentus prašome siųsti el. paštu  socialinis.komitetas@lsmusa.lt.

Negavus atsakymo per 24 val., jog dokumentai yra gauti, skambinti telefonu +370 614 61868 arba rašyti į LSMU SA Facebook paskyrą https://www.facebook.com/LSMUSA/?ref=bookmarks.

Jei kiltų klausimų dėl dokumentų rengimo, prašome kreiptis į LSMU SA administratorę el. paštu info@lsmusa.lt arba telefonu +370 691 73052.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis vyks 2020 m. balandžio 22 d., 13 val. nuotoliniu būdu. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

Daugiau informacijos: https://lsmuni.lt/lt/naujienos/naujienos/konkursas-vardinemis-stipendijoms-gauti.html?fbclid=IwAR2NzIyuSykbcMzvGL6mKvy4ak9EdAq-rnLeVNX1URDEK9LtfAzFdXjWmgw