Info gavusiems ir negavusiems bendrabučio

Airimas Bendrabučiai, LSMU Studentų atstovybė, Uncategorized

Informacija gavusiems bendrabučius

Gavusieji bendrabutį sutartis sudaryti atvyksta  į paskirtą bendrabutį rugpjūčio 17,20,21 dienomis, 9-16 val.

1 bendrabutis – Dainavos g. 3, tel. 8 659 41463;

2 bendrabutis – Jankaus g.2, tel.8 659 41472;

3 bendrabutis – Kudirkos g. 19, tel.8 659 41534;

4 bendrabutis – Lukšos –Daumanto 6, tel. 8 659 41545;

5 bendrabutis – Sukilėlių pr. 53, tel.8 659 41464;

6 bendrabutis – Lampėdžių g.17, tel.8 659 41572(sutartys sudaromos Radvilų dvaro gt.33);

7 bendrabučiai – Lampėdžių g.15, tel. 8 659 41573; įmoka 49 eurai

8 bendrabutis – Radvilų dvaro g. 33, tel. 8 611 14902;

9 bendrabutis – Sąjungos a. 5a, tel.8 686 75519(sutartys sudaromos Lampėdžių gt.15).Įmoka 49 eurai

Atvykstant reikia turėti:

Asmens dokumentą, 2 foto nuotraukas, įmokos už bendrabutį kvitą (nuomos kainos bendrabučiuose yra skirtingos, todėl reikia patikslinti skirtame bendrabutyje).

Neatvykus sudaryti nuomos sutarties per nurodytą terminą prarandama teisė apsigyventi bendrabutyje ir sumokėta įmoka negrąžinama (LSMU studentų bendrabučių nuostatų nuostatai, 5.2 punktas).

Studento, neatvykusio pasirašyti nuomos sutarties arba nutraukusio nuomos sutartį, pakartotinis prašymas dėl vietos bendrabutyje svarstomas ne anksčiau kaip po 4 mėnesių (LSMU studentų bendrabučių nuostatų nuostatai, 5.6 punktas).

Informacija apie nuomos mokestį

LSMU sąskaitos Nr.:

                     Luminor     – LT06  4010  0425  0268  6604

                     SwedBank  – LT71  7300  0101  1785  3778

                     SEB             – LT16  7044  0600  0290  5348

PRMAKURSIAI mokėdami pirmą kartą bankinio pavedimo mokėjimo paskirtyje turi nurodyti:

Įmokos kodą 101592;

Gyventojo Vardą,  Pavardę (ypač aktualu, nes už daugumą moka tėvai); bendrabutį;

Mėnesį, už kurį mokate.

Pvz.: Įmokos kodas 101592,Vardas Pavardenis, 7 bendrabutis, už rugsėjo mėn.

Informacija negavusiems bendrabučio

Negavusieji bendrabučio, bet norintys dalyvauti sekančiame bendrabučių skirstymo etape, savo ketinimus patvirtina paspausdami mygtuką  LSMUSIS →prašymai→bendrabutis→„Dalyvauju toliau konkurse“, kuris bus aktyvus rugpjūčio 17 – 21 d.

Gavusiųjų bendrabutį sąrašas bus paskelbtas rugpjūčio 22 d. iki 24 valandos,  nuomos sutartys sudaromos rugpjūčio 23 – 24 dienomis, 9-16 val.