HISTOLOGIJOS IR EMBRIOLOGIJOS DALYKO PAKEITIMAI VETERINARIJOS STUDIJŲ PROGRAMOJE

Airimas LSMU Studentų atstovybė, Uncategorized

Numatomi pokyčiai VM programos Histologijos ir embriologijos dalyke, dalyko dėstymą adaptuojant į studentą

 

1.       Suderinta, kad rudens semestro histologijos dalis baigsis įskaita, kurią studentas atsiskaitys įvertinimui (privalomai teigiamam) ir  ta dalis nebus įtraukiama į baigiamojo patikrinimo klausimus.

2.       Kad sumažinti per vieną kartą reikiamos įsisavinti medžiagos kiekį ir adaptuoti mokymąsi į studento įgūdžių įgijimą, o ne „aklą“ mokymąsi, planuojama nuo 2018 m. 09.01 esamų kolokviumų medžiagą išskaidyti į didesnį koliokviumų skaičių (rudens ir pavasario semestruose).

3.       Baigiamojo patikrinimo klausimai bus sudaryti tik iš specialiosios histologijos dalies medžiagos.

4.       Bus parengtas tikslus vertinimo aprašymas tiksliai nurodant, už ką ir koks vertinamasis pažymys yra rašomas, kad studentams nekiltų abejonių, kodėl gavo atitinkamą pažymį.

5.       Pradedant sekančiais mokslo metais bus pakoreguota dalyko vertinimo formulė.

6.       Šiemet dar likęs atsiskaityti vienas koliokviumas yra tęstinis ir jo turinio pakeisti negalime. Tačiau baigiamojo patikrinimo klausimų skaičius bus sumažintas, į jį neįtraukiant rudens semestre jau atsiskaitytų temų klausimų. Kolokviumų skaičiaus padidinti negalime, nes LSMUSIS sistemoje formulės dabar keisti jau negalime.