Darbo pasiūlymai studentams

REIKALINGAS VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS

 

Darbo vieta: Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, http://anyksciuvsb.lt/

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą Anykščių miesto mokyklinio ugdymo įstaigose, t.y.

analizuoti bei vertinti mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius; šviesti ir formuoti teisingą mokyklos bendruomenės požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius; laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas, nustatyti jų svarbą ir prioritetus, prireikus nukreipti juos į sveikatos priežiūros įstaigas; pasirinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti; vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą; atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą; rengti sveikatinimo veiklos programas; planuoti ir vertinti savo veiklą, rengti ataskaitas bei rekomendacijas.

Darbo vietų sk.: 2 (iš viso 1,5 etato):

Reikalavimai

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis

Profesija: Visuomenės sveikatos specialistas

Studijų kryptis: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1473 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 3 ir 4 punktais.

Darbo sutartis

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Įdarbinama: nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.

Darbdavio kontaktai

Kontaktinis asmuo: Lina Pagalienė

Adresas: J. Biliūno 19, Anykščiai

Telefonas: +37064047123

El. paštas: linapagaliene.avsb@ gmail.com

Pageidavimus (gyvenimo aprašymą) siųsti el. paštu.