Studentų atstovybės taryba

LSMU SA Taryba yra pagrindinis valdymo organas, patvirtinamas rinkiminėje konferencijoje.


 • Placeholder

Taryba

 • Užtikrina dokumentų ir kitos informacijos perdavimą nariams bei studentams

 • Organizuoja studentų atstovybės veiklą

 • Nustato SA vidaus tvarką ir kontrolę

 • Sudaro darbo grupes, komitetus

Susipažinkime !
 • Evelina Alūzaitė(SLF)
 • Martyna Vengrytė(FF)
 • Danielė Bučinskaitė (MF)
 • Gerda Kalinauskaitė (MF)
 • Justina Veronika Matusevičiūtė (VA)
 • Simona Dedurkevičiūtė (VA)
 • Jonas Sabulis (OF)
 • Nelita Urbutytė(VSF)
 • Rūta Jurevičiūtė(SLF)
 • Lukas Šemeklis (Rezidentas)
 • Rūta Urbanavičiūtė (Doktorantė)
 • Chohwdury Istihak (International)